Lerkrogsvägen 4, 12679 Hägersten
070-218 54 26
info@pma.se

Engagemang med hela hjärtat.

Våra arbetslag utgör grunden för framgång i ditt projekt

Våra lagspelare

Fredrik Pilbäck

Grundare och VD

070-218 54 26
fredrik@pma.se

Hans Sturk

Produktionsledare

070-999 30 68
hasse@pma.se

Christian Dennerlöv

Produktionsledare

070-999 21 82
christian@pma.se

Christoffer Hellgren

Produktionsledare

070-877 92 02
christoffer@pma.se

Aron Luthman

Verksamhetsutvecklare

070-999 58 82
aron@pma.se

Kicki Deak Nielsen

Ekonomiansvarig

076-338 35 55
kicki@pma.se

Arjîn Karakurt

Entreprenadingenjör

070-435 11 66
arjin@pma.se

Sugen på att bli en del av PMA?
Vi är alltid nyfikna på nya lagspelare!

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra arbeten tar avstamp i vårt verksamhetssystem som är certifierat av DNV enligt BF9K.

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITET

Vi strävar efter god kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten.
Vi eftersträvar att kontinuerligt förbättra slutprodukterna och vidareutveckla verksamheten genom att vi utvärderar utförda arbeten och långsiktigt producerar bättre produkter med effektivare och säkrare metoder.

Att arbeta med/för oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.Vi strävar efter god kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten.
Vi eftersträvar att kontinuerligt förbättra slutprodukterna och vidareutveckla verksamheten genom att vi utvärderar utförda arbeten och långsiktigt producerar bättre produkter med effektivare och säkrare metoder.

Att arbeta med/för oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

MILJÖ

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

ARBETSMILJÖ

I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa.

I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras omgående och förslag tas fram till förändring av arbetssätt. På detta sätt säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön och sättet vi arbetar för att förbättra den.I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa.

I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras omgående och förslag tas fram till förändring av arbetssätt. På detta sätt säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön och sättet vi arbetar för att förbättra den.

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod sammanfattar den värdegrund som vår verksamhet utgår ifrån och beskriver hur vi samspelar med kollegor, kunder och andra personer i vår omgivning.

ARBETSGLÄDJE

Vi sätter arbetsgläden främst då vi tror att det är en framgångsfaktor som långsiktigt genererar nöjda medarbetare och därmed nöjda kunder.

Fokus på arbetsglädje ska genomsyra alla beslut och aktiviteter, och vi försöker välja de vägar som genererar mer arbetsglädje hos alla.

FAMILJEANDA

Vi tar hand om varandra som familjemedlemmar. Med humor, värme, kärleksfullhet, respektfullhet och saklighet bemöter vi varandra och personer i vår omgivning.

Vi värdesätter allas arbetsprestation, och firar och belönar vid framgångar och bemärkelsedagar.

Vi delar med oss till varandra så att alla känner sig sedda och uppskattade. 

PASSION OCH NYFIKENHET

Vi har en grundtanke att kundengagemang bygger förtroendefulla och långsiktiga relationer.

Vi visar nyfikenhet inför kundens utmaningar, och oavsett position inom företaget erbjuder vi vår expertis och agerar konstruktivt för att hitta de bästa lösningarna.

TRANSPARENS OCH ÖPPENHET

Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till vår verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.

För att möta verksamhetens utmaningar arbetar vi nära varandra. Detta ställer krav på oss att vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar med varandra och personer och organisationer i vår omgivning, kunder såsom andra entreprenörer.

Vi har ett transparent arbetssätt, både mot kunder och inom organisationen. Vi är tydliga med våra förväntningar på vår omgivning, och erbjuder tillgång till information till den som behöver den.